Slimmer werken,
blije klanten

Een beetje geschiedenis: Het ontstaan van Lean

Lean is met stip de meest gebruikte methode om processen te verbeteren. Maar hoe is Lean ontstaan? Waar komt de methode oorspronkelijk vandaan en hoe heeft deze zich door de jaren heen ontwikkeld?

De roots van de Lean-methode

Om te beginnen moeten we een stukje terug in de tijd reizen, naar halverwege de jaren ’20 in Japan. Een zekere Sakichi Toyoda richtte in 1926 “Toyota Automatic Loom Works”, waarbij hij de Jidoka-principes hanteerde. Het hoofdprincipe van Jidoka staat voor het automatisch inbouwen van kwaliteit binnen het proces met als hoofddoel: defectvrij produceren. Overtolligheden wegnemen… klinkt het je al bekend in de oren?

Later veranderde Sakichi de bedrijfsnaam in “Toyota”. Zijn zoon begon met de productie van de eerste auto’s, met behulp van de onderdelen van General Motors. Na de Tweede Wereldoorlog bezocht een neef van de Toyoda’s, Eiji Yoyoda, die inmiddels ook voor Toyota werkte, Michigan. Hier bracht hij een bezoek aan de fabriek van Ford in Dearborn om hun methode van productie te bestuderen. Bij terugkomst constateerde hij dat het massaproductiesysteem van Ford niet zou werken in Japan. De Japanse auto-industrie was in die tijd te klein hiervoor. Dit was één van de hoofdredenen dat Toyota een alternatief ging zoeken voor het, wel succesvolle, massaproductiesysteem.

Onstaan van Lean
Voorloper van Lean Manufacturing in 1924. (bron: Ford)

Bij dit alternatief lag de focus op een compleet nieuwe manier van van produceren met aandacht voor ontwikkeling, fabricage, aanlevering, assemblage en uiteraard arbeid. Na de start van dit systeem, het Toyota Productie Systeem (TPS) is ook de term Lean (slank) ontstaan.

De basis voor het TPS-systeem zijn de vier P’s:

  • Problemsolving: Leren en continu verbeteren
  • People & Partners: Open en transparant samenwerken
  • Proces: Professioneel en ondernemend
  • Philosophy: Lange termijn denken, succesvol samenwerken, duidelijke missie & visie

Toyota TPS

Het begrip Lean is door een Amerikaan en een Engelsman (Jim Womack en Dan Jones) naar het westen gebracht. Zij hebben het onderzoek uit de masterscriptie van John Krafcik, die het begrip “Lean” voor de eerste keer noemde, voortgezet.
Womack en Jones deden een onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen verschillende automerkfabrieken. Hun boek “The Machine that Changed the World” is een verslag van dit onderzoek. Uit dit onderzoek is Toyota naar voren gekomen als het bedrijf met de ideale bedrijfscultuur en- structuur. In hun tweede boek, Lean Thinking, leggen zij uit wat het bijzondere is aan de Toyota productie-methodiek.