Slimmer werken,
blije klanten

Hoe is Six Sigma ontstaan?

Six Sigma is een managementstrategie die oorspronkelijk in 1986 door Motorola in de VS ontwikkeld is. Snel daarna werd General Electric één van de belangrijkste gebruikers van deze methode. Deze wordt nu in verschillende branches en sectoren van het bedrijfsleven toegepast.

De belangrijkste invalshoek van Six Sigma is kwaliteitsmanagement en het reduceren van variatie in productie -en bedrijfsprocessen. Ook het ontdekken van defecten of fouten en deze verwijderen is belangrijk bij Six Sigma. De methode bestaat dus uit een verzameling kwaliteitsmanagementmethodes. Een Six Sigma project binnen een organisatie volgt vooraf een bepaalde volgorde van stappen en heeft ook financiële doelstellingen. Dit zijn 5 stappen, die samen het DMAIC-stappenplan vormen:

DMAIC stappenplan

De uitvinder van Six Sigma is de wiskundige Carl Frederick Gauss. Gauss introduceerde het concept van normaalverdeling, waarbij de gemiddelde spreiding van een meetwaarde rondom een streefwaarde wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Een hoop complexe begrippen, maar gelukkig is Six Sigma niet zo moeilijk als het lijkt. Six Sigma is wel een minder toegankelijke methodiek dan Lean, door de vele statistische componenten die meer tijd vragen. De methode kan echter wel in allerlei branches gebruikt worden. Het gaat uiteindelijk om klanten en wat zij belangrijk vinden. Het is daarom altijd goed om eerst de wensen en behoeften van je klanten in kaart te brengen door middel van marktonderzoek voordat je met Six Sigma aan de slag gaat. De kans dat producten en/of diensten in overeenstemming zijn met wat de klant verwacht, moet daarna door middel van Six Sigma zo groot mogelijk worden. Zo worden klanten minder snel teleurgesteld.

Je hoeft geen wiskunde goeroe te zijn om Six Sigma te kunnen toepassen. Gauss heeft de exacte methode niet bedacht, maar legde met zijn berekeningen wel de basis voor het meetbaar maken van variaties in processen. Six Sigma als echte managementstrategie is dus tot leven gekomen bij Motorola in de jaren ’80. De credits voor Six Sigma als verbetertool gaan naar de Amerikaan Bill Smith, ingenieur bij Motorola. De methodiek werd daarna volwassen binnen het bedrijf General Electrics, dat er grote besparingen mee wist te realiseren.

Onstaan Six Sigma

Six Sigma is inmiddels uitgegroeid tot een procesmanagementmethode die in veel verschillende situaties te gebruiken is. Ook bij dienstverlenende bedrijven wordt Six Sigma steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld door banken en verzekeraars. Six Sigma leent zich vooral voor het oplossen van problemen waarbij de oorzaak niet meteen voor de hand ligt. Voorwaarde hiervoor is wel dat de kwaliteit van het betreffende product en/of proces meetbaar moet zijn. Vervolgens worden de factoren die de kwaliteit het meest beïnvloeden verbeterd.