Slimmer werken,
blije klanten

Wat is nu het verschil tussen Lean en Six Sigma?

Lean is afkomstig van Toyota en richt zich op het wegnemen van verspillingen uit processen. Door de klant centraal te stellen worden alleen die stappen in het proces uitgevoerd die waarde toevoegen voor de klant.

Alle niet-waarde toevoegende processtappen worden verspillingen genoemd. Door middel van verschillende instrumenten worden processen verbeterd. De instrumenten die bij Lean worden gebruikt zijn over het algemeen simpel en makkelijk te gebruiken. Lean wordt vaak wel “de boerenverstand methode” genoemd.

Six Sigma is minder toegankelijk dan Lean

Six Sigma daarentegen is gebaseerd op statistische gegevens. Six Sigma richt zich op een constante kwaliteit van output uit processen. Bij productieprocessen zoals een frisdrankenfabriek is dit makkelijk voor te stellen. Echter is ook bij dienstverleningsprocessen een constante kwaliteit van output belangrijk. Het aanvragen van een parkeervergunning mag niet de ene keer 10 dagen duren en de volgende keer slechts 1 dag. Om processen een constante output te laten behalen wordt eerst data verzameld en deze wordt geanalyseerd.

Basisprincipes van Lean op een rij:

Lean principes

Lean en Six Sigma: een mooie combinatie

Doordat de beide mehodieken elkaar goed aanvullen worden deze vaak samen gebruikt (Lean Six Sigma). Soms kiest een organisatie ervoor om eerst verbeteringen door te voeren met, de laagdrempeligere, Lean methodiek. In een volgende fase wordt Six Sigma geïntroduceerd om, meer onderbouwd, veranderingen door te voeren.