Slimmer werken,
blije klanten

Gemeente Haarlemmermeer: Lean Academy

De gemeente Haarlemmermeer heeft in het voorjaar van 2014 een Lean Academy opgericht. Doelstelling van deze academie: het verspreiden van het Lean gedachtegoed en er mensen enthousiast over maken. Inmiddels hebben zo’n 250 medewerkers een Yellow Belt training gevolgd.. Bureau Tromp hielp tijdens het implementatietraject.

Gemeenten moeten continu op zoek naar verbetering om efficiënter en slimmer te kunnen werken. Lean Management wordt steeds vaker ingezet om dit te kunnen realiseren. Het verbeterprogramma van de gemeente Haarlemmermeer heet SL!MMR. Binnen dit programma is de Lean Academy opgezet. Op deze manier kan nieuw opgedane kennis tussen de medewerkers verspreid worden.

De Lean Academy van de gemeente Haarlemmermeer bestaat uit drie niveaus:
1. Lean inspiratie: In één dagdeel komen medewerkers bij elkaar om ‘spelenderwijs’ kennis te maken met de belangrijkste principes van lean.
2. Lean basis: Trainers laten werknemers in twee dagen zien wat Lean Management inhoudt, inclusief de meest effectieve toepassingsmethoden waarmee direct geoefend wordt. De training geeft medewerkers een goede basis om deel te kunnen nemen aan Lean projecten. Deze training is te vergelijken met een Yellow Belt taining.
3. Lean gevorderden: Werknemers die dit niveau behalen zijn in staat om zelfstandig Lean-projecten te leiden binnen hun eigen afdeling. Deze training is te vergelijken met een Green Belt training.

Programmamanager David Koppes vertelt in dit artikel meer over de Lean Academy: